CURSO MANEXO SEGURO DE CARRETA ELEVADORA

Impartirase os días 28 e 29 de agosto en Arteixo Innovación

21/06/2019

A Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón e a Confederación de Empresarios de La Coruña organizan un curso de Manexo Seguro de Carreta Elevadora

O Programa é o seguinte:

Parte teórica:
 Lexislación aplicable
 Tipos de carretas elevadoras.
 Compoñentes, dispositivos e elementos de manobra.
 Dispositivos de seguridade das carretas elevadoras.
 Condución da carreta elevadora.
 Operacións de carga e descarga.
 Almacenaxe de cargas. Técnicas e seguridade.
 Equipo de protección persoal -E.P.I.-.
 Inspecciós periódicas obligatorias das carretas elevadoras.
 Principais Riscos e a súa prevención na condución e manipulación de carretas.

Parte práctica:
 Prácticas de condución de carretas

Lugar de impartición: Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Sabón
Datas e horario: 28/08/19 de 9 a 13 h e o 29/08/19 de 9 a 15 h

Plazas limitadas.

Inscripción de balde na Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón, asociacion@poligonosabon.org