SEMINARIO “ALMACENAMENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS”

Celebrarase o mércores 12 de decembro, ás 10:00 h., no auditorio de Arteixo Innovación

27/11/2018

O novo regulamento de almacenamento de productos químicos ten por obxecto establecer as condicións de seguridade nas instalacións de almacenamento, carga, descarga e trasfega de productos químicos perigosos, incorporando unha nova Instrucción técnica sobre o almacenamento de recipientes móviles, sin duda os máis usados no ámbito industrial.

Obxectivo Adquirir coñecementos dabondo para dar resposta ás seguintes cuestións:

  • ¿Cando se aplica a normativa de Almacenamento de Productos Químicos?
  • ¿Cales son as obrigas legais das empresas para dar cumprimento ó Real Decreto 656/2017?
  • Novas ITC (instruccións técnicas complementarias) específicas de almacenamento en recipientes móviles.

Programa

10:00 Benvida e presentación

10:10 Novo Regulamento de Almacenamento de Productos Químicos.

  • Antecedentes: ¿por qué un novo Regulamento APQ?
  • Exclusións e campo de aplicación
  • Pausa café
  • Regulamento APQ
  • Mantemento, revisións e inspeccións na aplicación do RAPQ

Relator: Miguel Ángel Ruiz Velez | TUV Áustria Ibéria, S.L.

14:00 Peche