O Diario Oficial de Galicia publica o Decreto que marca o inicio da ampliación da AC-552, que mellorará os accesos ó Polígono.

O proxecto, que pretende absorber os tráficos xerados en hora punta que na actualidade prexudican os accesos ó Polígono, incrementará a capacidade desta vía e facilitará un novo acceso ás instalacións de INDITEX.

04/09/2018

O Diario Oficial de Galicia publica o Decreto que marca o inicio da ampliación da AC-552, que mellorará os accesos ó Polígono.

El DOG publica o Decreto 84/2018, do 2 de agosto, po lo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de ampliación de calzada na estrada AC-552.p.q. 9+000 a 9+650.

O proxecto, que pretende absorber os tráficos xerados en hora punta que na actualidade prexudican os accesos ó Polígono, incrementará a capacidade desta vía e facilitará un novo acceso ás instalacións de INDITEX.