Almorzo de traballo sobre o Réxime de Responsabilidade de Administradores e Directores Xerais.

Organizado pola Asociación de Empresarios coa colaboración de Ernst&Young

17/06/2016

A Asociación de Empresarios e EY organizaron un almorzo de traballo sobre as principais novedades no eido mercantil e penal relativas ó réximen de responsabilidade de administradores e directores xerais.

Os temas tratados foron: A responsabilidade dos administradores á luz das reformas da Lei de Sociedades de Capital, escenario un ano despois do cambio; A responsabilidade penal das pesoas xurídicas tras a entrada en vigor da reforma do Código Penal e a Responsabilidade dos Consellos de Administración.