A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

A Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón-Arteixo é unha organización empresarial sen ánimo de lucro que agrupa, con carácter voluntario ás empresas emprazadas no Polígono de Sabón.

A Asociación se constitúe no ano 1990 por iniciativa dun grupo de empresarios co obxectivo de contar cunha institución que defendese os intereses xerais das empresas emprazadas no Parque e que permitise desenvolver actividades en común.

Os fins principais da Asociación son:

 • A xestión, coordinación e defensa dos intereses comúns das empresas asociadas
 • A creación, xestión e desenvolvemento dos servizos e actividades comúns que acorden os seus membros
 • A representación e fomento dos intereses comúns das empresas asociadas ante toda clase de Administracións e Institucións públicas e privadas
 • O fomento da unidad e solidariedade entre organizacións empresariales con fins semellantes, incluso mediante a participación, no seu caso, doutras de ámbito superior
 • O fomento e a promoción da formación, a prevención de riscos laborais, a calidade, o medio ambiente, a responsabilidade social corporativa, a internacionalización das empresas e calquera outros de interese común que a Asemblea Xeral acorde establecer.
 • A Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón – Arteixo forma parte da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) y da Coordinadora Española de Polígonos Empresariais (CEPE)

Composición da Xunta Directiva:

 • Presidente: Manuel Rivas Caridad (CORTIPLAS)
 • Vicepresidente: Antonio Abril Abadín (GRUPO INDITEX)
 • Secretario: Manuel Areán Lalín (LA VOZ DE GALICIA)
 • Tesoreiro: José López Castaño (RETSA II
 • Vogal: Patricia Fernández Arosa (PESCANOVA ESPAÑA)
 • Vogal: Baltasar López Lamas (GRUPO GADISA)
 • Vogal: Leticia García Rodrigo (JEVASO)
 • Vogal: Carlos Leis Martínez (GRAFORSA)

Equipo de xestión:

 • Xerente: Marta Marzoa Rodríguez
 • Responsable de Administración: Begoña Salgado Catoira

Información de interese: