A Asociación de Empresarios e Be One Arteixo continúan coa súa campaña de promoción dos hábitos de vida saudables asociados á mellora do rendemento laboral

A práctica habitual de actividade física, unido a cambios en hábitos de vida asociados a esta, xogan un papel fundamental no rendemento laboral dos membros das organizacións empresariais

12/06/2018

A Asociación de Empresarios e Be One Arteixo continúan coa súa campaña de promoción dos hábitos de vida saudables asociados á mellora do rendemento laboral
A práctica habitual de actividade física, unido a cambios en hábitos de vida asociados a esta, xogan un papel fundamental no rendemento laboral dos membros das organizacións empresariais

QUÉ APORTARÁ ESTE PROGRAMA

• Mellora do seu estado de saúde e percepción de benestar
• Reducción de factores de risco asociados á inactividade
• Prevención na aparición de enfermidades
• Disminución dos factores de riesco para a aparición de lesións e sufrir accidentes laborais

Máis información en BeOne Arteixo, Avda. Arsenio Iglesias, s/n, Piscina Municipal. Tf: 981.633.444, s/n •