A Asociación de Empresarios colabora coa Fundación Paideia

Fomentará entre as empresas asociadas o emprego de persoas con discapacidade

10/05/2017

A preocupación por colectivos vulnerables en xeral e en particular polo mundo da discapacidade, ten sido e é unha constante dende a orixe da Fundación Paideia. Moitas persoas con discapacidade poderían estar nunha contorna máis potenciadora das súas capacidades no marco laboral.

O emprego prevé e evita a exclusión social, permite construir un futuro autosuficiente, responsable e creador de identidades. A través do emprego as persoas con discapacidade non só obteñen un traballo e un salario senón que ocupan un lugar na sociedade, se convirten en protagonistas da súa propia historia, acceden ao mercado de bens e servizos deixando de ser cidadans dependentes.
No 1995 nace o proxecto Antear, proxecto de intervención psico-social que ten como obxectivo a persoa como producto final, neste caso os e as xóvenes con discapacidade, a través da súa promoción, capacitación e emprego no mercado ordinario.

Paideia deseña un proceso individualizado de capacitación in situ en diferentes empresas para adquirir as habilidades básicas e as actitudes que permitan acceder a un posto de traballo coas máximas garantías.

De igual xeito, a contratación dos servizos do Centro Especial de Emprego TRËBORE, supón una medida alternativa á contratación de persoas con discapacidade á que están obrigadas as empresas de 50 ou máis traballadores (Real Decreto 365/2005) permitíndolles polo tanto desenvolver prácticas socialmente responsables e favorecer a sustentabilidade do emprego de colectivos vulnerables.

*TRÉBORE Xardinería e Viveirismo.  Desenvolve a súa actividade no ámbito da xardinería tanto pública como privada, así como na producción e cultivo de plantas ornamentales.  Destaca por ofrecer un servizo adaptado ás necesidades do cliente, ofrecéndolle servizos de mantemento, mellora e conservación de xardíns; execución de obras de xardinería; e a realización de postas a punto en determinados momentos do ano (poda, abonado, desbroce…). No que se refire ao cultivo de plantas en viveiro, estamos especializados na multiplicación e cultivo de plantas ornamentais en maceta, para comercializar no mercado maiorista.

*TRÉBORE Regalo de Empresa e Deseño Gráfico prestan un servizo integral, encargándose de todos os detalles á hora de potenciar a súa imaxe, deseñando e creando desde a marca da súa empresa a todas as aplicación necesarias para promocionar un producto, encárgase de todo o traballo de impresión e loxística hasta a chegada as súas instalación: cartelería, folletos, memorias, merchandising, regalo de empresa e corporativo,…

Máis información en www.paideia.es